هلدینگ چیست

هلدینگ چیست
ممکن است در ذهنتان سوالی به وجود آید که معنا و مفهوم هلدینگ چیست؟ هلدینگ در حقیقت یک مادر شرکت بوده که در زیرمجموعه خود شرکت های کوچکتری داشته و نظارت بر این شرکت ها برعهده مدیران و هئیت مدیره هلدینگ است.

یک هلدینگ با خرید سهام کمپانی دیگر سعی می کند حق رای عمده ای در آن شرکت پیدا نماید و در این میان شرکت موردبحث به یک شرکت فرعی تبدیل می شود. اگرچه شرکت های فرعی هویت مستقلی دارند اما نظارت و کنترل آنها توسط هلدینگ انجام می گیرد.

اگر بخواهیم موضوع را باز کنیم باید بیان داشت یک هلدینگ صاحب سهام مهم شرکت های دیگر به شمار می رود. در حقیقت هلدینگ نمی خواهد به تولید کالا یا خدمات بپردازد و هدف آن خرید سهام شرکت های مختلف و ایجاد یک زیرمجموعه گسترده شرکتی است. با تمامی این اوصاف هلدینگ نقش مادر شرکت را ایفا می کند و کنترل و نظارتی روی شرکت های زیر مجموعه خود دارد.
اشتراک گذاری :