هلدینگ چه نوع شرکت هست

هلدینگ چه نوع شرکت هست
هلدینگ به معنی تامین و پشتیبانی  است .
شرکت هلدینگ یا شرکت مادر به شرکتی گفته می شود که سهام چندین شرکت را دارند یعنی در شرکت هایی که جز شرکت های هلدینگ هستند همیشه یک نما ینده حضور دارد که از سوی شرکت مادر اجازه ی رای دارند و می توانند این شرکت ها را کنترل کنند  و  از سود و زیان ان با خبر شوند .
به شرکت ها ی هلدینگ شرکت های کنترل کننده ،شرکت دارنده و یا مالک نیز گفته می شود .
شرکت های هلدینگ یا شرکت های مادر در زمینه ی تولید هیچ گونه فعالیتی ندارند و تنها مالک هستند .
زمانی که بخواهیم از عبارت هلدینگ برای نام شرکت استفاده کنیم قبل از مراجعه به ثبت باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز گرفته شود .
زمانی که شرکت هلدینگ را با مجوز از  سازمان بورس به ثبت می رسانیم شرکت مربوطه یا به صورت شرکت سهامی خاص است و یا سهامی عام که اگر از نوع شرکت های سهامی خاص باشد باید سرمایه ی ان 50میلیارد ریال و اگر به صورت سهامی عام باشد باید سرمایه  یکصد میلیارد ریال باشد.
نحوه ی گرفتن مجوزبرای تاسیس شرکت هلدینگ از سازمان بورس:   
برای گرفتن مجوز از سازمان بورس ابتدا باید افراد تقاضا نامه ی خود را به سازمان بورس بدهند و زمانی که موافقت ان را کسب کردند سازمان بورس نامه ای را برای اداره ی ثبت شرکت ها می زند تا اجازه صادر شود .
شرکت های هلدینگ در زمینه های مختلف می توانند فعالیت کنند مانند بازرگانی ،خدماتی و صنعتی
مدارک مورد مورد نیازبرای ثبت شرکت هلدینگ :
الف)ارائه ی اگهی تاسیس شرکت مادر
ب)برای ثبت شرکت ،شرکت مادر نامه ی نماینده گی ارائه می دهد
ج)ارائه ی مدارک حداقل دو نفر از سهامداران را که هم حقیقی باشند و هم حقوقی
د)اعضای هیئت مدیره و بازرسین و نماینده ی شرکت مادر نباید هیچ گونه سابقه ی کیفری داشته باشند
ه)هزینه ی پرداختی برای ثبت شرکت هلدینگ 300 هزار تومان است
شرکت هلدینگ دارای تعدادی زیر مجموعه است که این شرکت ها مستقیما زیر نظر شرکت مادر کنترل می شوند . زمانی که شرکت های هلدینگ سهم عمده ای از یک شرکت را می خرند در ان شرکت حق رای و تصمیم گیری دارند که به این شرکت ها شرکت های  زیر مجموعه می گویند  که این شرکت ها همچنان از نظر قانونی موجودیت خود را حفظ می کنند اما تحت نظارت شرکت هلدینگ یا مادر هستند .
شرکت های مادر یا هلدینگ با خرید بیش از 50%سهم یک شرکت در تصیم گیری برای ان شرکت سهیم می شوند .
شرکت های فرعی یا شرکت های تابعه به شرکتی گفته می شود که حداقل نصف یا بیشتر از نصف سهام ان متعلق به شرکت مادر است که به این شرکت ها شرکت های تابعه گفته می شود .
شرکت وابسته با شرکت تابعه فرق می کند زیرا در شرکت وابسته سرمایه گذاری شرکت مادر در ان از 50%کمتر است و فقط همکاری انها با شرکت مادر براساس قرداد است .
نکته : متاسفانه افراد فعالیت های شرکت هلدینگ و شرکت سرما یه گذاری را مشابه فرض می کنند، شرکت هلدینگ فعالیتش در اداره شرکت های زیر مجموعه ی خود است  در صورتیکه شرکت های سرمایه گذاری در زمینه ی سود و خرید و فروش فعال هستند .
*تفاوت شرکت هلدینگ با شرکتهایی که با هم ادغام و یکی می شوند در این است که شرکت هلدینگ یا شرکت مادر اگر کل سهم یک شرکت را نیز در اختیار داشته باشند باز هم ان شرکت از نظر حقوقی مستقل است و دیگر اینکه در شرکت های هلدینگ قدرت متمرکز نیست ، اما زمانی که چندین شرکت ادغام می شوند شخصیت حقوقی ان از بین می رود و قدرت به صورت متمرکز است.
شرکت های هلدینگ یا مادر شامل دو دسته هستند :
گروه اول علاوه بر خرید سهام شرکت های دیگر از نظر بازرگانی نیز فعالیت می کنند که به انها شرکت کنترل کننده می گویند ،نوع دیگر فقط خرید سهام انجام می دهند که به انها شرکت دارنده می گویند .
شرکت های هلدینگ های دارای چه نقاط ضعف و قدرتی می باشد :
نقاط قوت :ریسک در این شرکت ها کم است ،شرکت های زیر مجموعه از نظر حقوقی هویت خود را حفظ می کنند .
نقاط ضعف:شرکت هایی که در زیر مجموعه ی شرکت های مادر قرار دارند امکان دارد به اجبار منحل شوند  و افزایش نسبی مالیات.

انواع مختلف شرکت های هلدینگ :
1-بعضی از شرکت های مادر از شرکت های بزرگ بوجود امده اند مانند ایران خودرو
2-شرکت هایی که یک نوع محصول تولید می کنند
3-شرکت های هلدینگ که دارای یک هدف مشخص هستند
4-شرکت هایی که فعالیتهای متفاوتی انجام می دهند
برای اداره ی شرکت های زیر مجموعه چه روشهایی وجود دارد :
1- در این روش شرکت مادر مشخص می کند که شرکت ها چه کاری باید انجام دهند و چه مسئولیتی دارند و مدیرانی که نظارت بر کار شرکتهای زیر مجموعه دارند باید اطلاعات کافی داشته باشند تا ضرر ندهند .
2-نوع دیگر که شرکت های هلدینگ فقط نقش سهامدار را دارند .
تنظیم اساسنامه:
در اساسنامه ی شرکت های هلدینگ قید شده است که این شرکتها نمی توانند به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شوند فقط می تواند به شرکت مادر سهامی خاص یا مادر سهامی عام تبدیل شود .
نحوه ی انتخاب نام شرکت :در نام شرکت باید واژه ی هلدینگ یا مادر تخصصی قید شود .

  هیئت مدیره دارای چه وظایفی هستند :
1- کارهای استخدامی ،دادو ستد و مالی را به تصویب می رسانند
2-در شرکت های زیر مجموعه نماینده گانی وجود دارند که تمام اختیارات را از سوی شرکت هلدینگ بر عهده دارد
3-برای شرکت های زیر مجموعه هیئت مدیره انتخاب می کنند
4-مدیر عامل بوسیله ی شرکت های زیر مجموعه انتخاب می شود
5- مدیر عامل شرکت ها و اعضای هیئت مدیره بوسیله ی رئیس هیئت مدیره انتخاب می شود
مدیرعامل دارای چه وظایفی می باشد :دادن وکالت نامه برای اینکه شرکت های زیر مجموعه واگذار شوند .
*حسابداری شرکتهای هلدینگ به این صورت است که توسط یک واحد مرکزی اداره میشود اما حساب های اصلی و مادر همیشه توسط شرکت های تابعه انجام می شود .
نحوه ی وارد شدن شرکت های هلدینگ به بورس:
1-شرکت هلدینگ اگر از نوع سهامی خاص باشد باید 50 میلیارد ریال واگر از نوع سهامی عام باشد یکصد میلیارد ریال سرمایه داشته باشند . 
2- شرکت هلدینگ باید مجوز خود رابه معاونت نظارت بورس بفرستند .
3-سازمان نظارت بورس نامه ای را به اداره ی ثبت می زند با این موضوع که شرکت اجازه ی تاسیس دارد .
4-بعد از این که در قسمت مالی ثبت شرکت ها به ثبت رسید مدارک برای ثبت در سازمان بورس ارائه میشود و در صورت نبودن مشکل مجوز فعالیت شرکت صادر می شود .
چگونه شرکتهای تابعه می توانند سود بیشتری بدست اورند:
1-باید تعداداعضای هیئت مدیره را از 5 به 3 نفر کاهش دهیم .
2-اعضای هیئت مدیره ی موظف را به 1 نفر کاهش دهیم .
3-اعضای هیئت مدیره ی غیر موظف که انتخاب می شوند درزمینه ی کاری که فعالیت می کنند باید متخصص باشند.
4-هیئت مدیره را باید به درستی انتخاب کنیم
اشتراک گذاری :